Lagstiftning som styr skolan

Skollagstiftning med skollagen 2010 innehållande skolförordningen och gymnasieförordningen.

Läroplaner satta av regeringen.

Kursplaner och ämnesplaner från kursverket.

Det som var nytt i skollagen 2010 var att…
…samma regler skulle gälla för fristående och offentliga skolor.
…alla elever har rätt att utvecklas utifrån sin förmåga.
…Individuellt program ersätts med med introduktionsprogram.
:..Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Samhället har också möjlighet att styra genom:

Ekonomisk styrning
Statliga anslag
Fördelning av skolpeng

Ideologisk styrning
Mål i styrdokument
Styra över lärarutbildningen
Styra över rektorsutbildningen


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *