Ett tionde år i grundskolan.

Tionde skolår testas på två skolor i Stockholm

Det tionde skolåret i grundskolan införs i Stockholm redan i höst. Ett femtiotal elever ska delta i en försöksverksamhet vid Högalidsskolan och Bredängsskolan.

Försöket är tänkt för obehöriga och svaga elever och har sin bakgrund i att en stor grupp elever lämnar grundskolan med låga poäng och betyg i få ämnen.

Enligt förslaget ska eleverna delas upp i tre grupper på 14–18 elever vardera, med huvudinriktning kommunikation-globalisering, miljö-teknik och hantverk-design. De ska läsa alla ämnen som finns i grundskolan, ha praktikperioder och möjlighet att pröva för betyg.

Det är väl bra att man fortsätter i grundskolan istället för IV-programmet på gymnasiet, då det kanske kan vara en sporre att man faktiskt ska ha klarat av något innan man börjar på gymnasiet. Men samtidigt kanske naivt att tro att ett tionde skolår skulle göra skillnaden. Kanske för några, men inte för de flesta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *