Category: ämneskunskaper

Återinförande av studentexamen

Utbildningsminister Jan Björklund ser studentexamen som en  logisk följd av de förändringar av gymnasieskolan som redan genomförts. Enligt utbildningsministerns planer ska examensproven skrivas i ett flertal av de viktigaste ämnena och sedan ligga till grund för slutbetygen. Proven ska rättas av personer utan koppling till respektive gymnasieskola. Studentexamen blir en kvalitets­garanti för att undvika betygs­inflation. Förutom att…


Ett tionde år i grundskolan.

Tionde skolår testas på två skolor i Stockholm Det tionde skolåret i grundskolan införs i Stockholm redan i höst. Ett femtiotal elever ska delta i en försöksverksamhet vid Högalidsskolan och Bredängsskolan. Försöket är tänkt för obehöriga och svaga elever och har sin bakgrund i att en stor grupp elever lämnar grundskolan med låga poäng och…


Skolloggen

På skolloggen, en webblogg om skolan i Sverige,  kommer du hitta information om aktuella förhållanden och händelser i skolan.  Jag som driver skolloggen är född 1976 och har lång erfarenhet av den svenska skolan från flera perspektiv. Jag har själv gått 9 år i svensk grundskola och 3 år gymnasium. 1 termin på svensk folkhögskola och…