Nationella prov rättas för snällt

När 412 prov från sju kommuner i Skaraborg kontrollrättades av en expertgrupp, visade det sig att expertgruppen gjorde en annan poängbedömning i nästan hälften av både svenska- och engelskaproven.

Femton erfarna lärare från de sju kommunerna har ingått i tre olika expertgrupper som kontrollrättat de nationella proven i Svenska B, Engelska A och Matte A.

I matematikproven var skillnaderna i poängsättning små. Men i svenskaproven, i form av en uppsats, fick 45 procent av proven förändrade poäng. I engelskan, också den en uppsatsskrivning, sattes nya poäng på 52 procent av proven.

Det är ett återkommande dilemma inom skolan att det är samma person som undervisar eleverna, som också utvärderar vad de har lärt sig, och sätter deras betyg, som i vissa fall ligger till grund för lärarnas lönesättning. Om individuell lönesättning ska kunna tillämpas inom skolan, baserat på en lärares förmåga måste bedömningen av en elevs kunskapsökning göras av någon annan än den undervisande läraren.


Kommunerna som ingick i studien var Skövde, Skara, Tibro, Falköping, Lidköping, Mariestad och Tidaholm.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *