Lärplattformar för skolan

I mars 2020 gick regeringen ut med en rekommendation att all gymnasie- och vuxenutbildning i Sverige skulle ske på distans med anledning av coronakrisen.

Redan i slutet av februari 2020 presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att skollagen ändras så att den tillåter en utökad användning av fjärr- och distansundervisning.

Kort efter det lanserade RISE i samverkan med Skolverket webbplatsen skolahemma.se som ett stöd för skolor och elever vid distansundervisning.

Det finns en mängd lärplattformar och andra verktyg som kan användas och underlätta vid distansundervisning.

Dels kan naturligtvis allmänna mötes- och kommunikationstjänster som discord, spotify, google hangout och zoom användas för att kommunicera.

På lärplattformar som t.ex. its learning, canvas, Schoolity, edmodo, microsoft teams, google classroom m.fl. kan lärare lägga ut uppgifter som eleverna kan skicka in och kommunicera med eleverna på olika sätt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *