Insamlade medel till Hem och skola går inte till verksamheten.

Hem och skola har fått statsbidrag som grundats på kraftigt överdrivna medlemssiffror.
Organisationen samlar också in pengar från sponsorer, men bara 20 procent av medlen når ändamålen. Och mindre än en promille går ut till lokalföreningarna, enligt SVT:s Uppdrag granskning.

Förra året fick riksförbundet Hem och skola 675 000 kronor i statsbidrag. Summan grundade sig på uppgifter som Hem och skola lämnat in som säger att föräldraorganisationen har 40 000 medlemmar, och att minst hälften av dem består av engagerade föräldrar eller elever.

Men när Uppdrag granskning ber Hem och skola ta fram uppgifter på hur många av medlemmarna som är föräldrar eller barn visar det sig att det bara är 3 900 medlemmar som stämmer in på den beskrivningen. Resten är kommuner, landsting och företag som skänkt pengar till Hem och skola.

Men allra mest pengar drar Hem och skola in genom insamlingar till olika kampanjer. Insamlingen sköts av företaget Poolmedia. Förra året drog föreningen in över 42 miljoner kronor från företag, kommuner och landsting till kampanjer mot mobbning och rökning.

Av de pengarna gick nästan 34 miljoner till Poolmedia för själva insamlandet. Det innebär att de tog 80 procent, och högst 20 procent nådde ändamålen. Det kan jämföras med organisationer som har så kallade 90-konton, som till exempel Bris och Rädda Barnen. Där är kraven att minst 75 procent av de insamlade pengarna ska gå till ändamålet.

Det visar sig också att lokalföreningarna ser väldigt lite av pengarna. De senaste tre åren har Hem och skola dragit in 122 miljoner kronor på sina kampanjer. Av dem har mindre än en promille, 100 000 kronor, delats ut till lokalföreningarna.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *