RUT ger uppsving för läxhjälpsföretag

Sedan början av 2013 får man göra rutavdrag för läxhjälp och under 2013 har både utbudet och efterfrågan ökat kraftigt.
Ledande inom läxhjälp nationellt är My academy, studdybuddy, smartstudies och upgrades etc och det finns även många lokala aktörer.

Svårigheten som företagen har är att få en kritisk massa av användare och utbildare för att få tillräckligt bra matchningar samt att restider och reskostnader är ett problem då ett undervisningspass ofta bara är på en eller ett par timmar åt gången.  Då lönar det sig inte för utbildare att ta uppdrag som är mer än några kilometer bort.

Att hitta passande tider kan också vara ett problem. Ofta vill familjerna ha hjälp på kvällen då utbudet av kvalificerade utbildare är begränsat.

Avdraget är maximalt 50 000kr per person och år för RUT och ROT och företaget som säljer tjänsten kan göra avdraget direkt på fakturan och sedan begära ersättning från skatteverket.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *