Den viktigaste faktorn för att lyckas i skolan

Enligt en studie gjord av Hattie 2008 är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas i skolan en kompetent lärare.

Men läraren har inte en avgörande roll utan andra faktorer tillsammans kan ha en större betydelse.

Det som avgör är vad läraren vet, kan och gör.
Läraren bör vara instruktiv, påverkande, omhändertagande, engagerad i undervisningen och lärandet.

Läraren bör vara medveten om hur eleverna tänker, ha goda ämneskunskaper och skapa möjlighet för elever att konstruera och rekonstruera kunskaper.

Skolan behöver också skapa trygga och välkomnande miljöer där misstag tillåts.

Eller som det beskrivs i Shulmans kunskapsbas:
-Content knowledge
-General pedagogic knowledge
-Curiculum knowledge
-Pedagogical content knowledge
-Knowledge of learner and their characteristics
-Knowledge of educational contexts
Knowledge of educational ends, purposes and values and their philosophical and historical grounds.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *