Stärkt klassrumsledarskap

Goda relationer
Genom att skapa goda relationer med eleverna får man en bättre kontakt, eleverna presterar bättre och kontakten stärks. Tjat och skäll förstör relationen. Engagemang omtanke och empati förbättrar relationen.

Trovärdighet
Genom att skapa trovärdighet gör du dig själv till en viktig person i elevernas liv. Trovärdighet skapas genom goda ämneskunskaper, engagemang, genom att vara väl påläst, ha en tydlig plan och genom att ge eleverna specifika råd för hur de kan utveckla sina kunskaper.

Personlighet
Genom att ibland utgå från egna erfarenheter och intressen i diskussionerna så visar du din personlighet och att du är mer än en lärare.

Inställning
Utgå ifrån att eleverna alltid vill göra sitt bästa. Både vad gäller beteende och prestation.

Struktur
Arbeta metodiskt med rutiner, struktur och instruktioner. Skapa en tydlig struktur för hur du börjar och avslutar lektionerna. Elever som vet vad de ska göra, hur länge de ska göra det, och vad de ska göra efteråt arbetar mer koncentrerat och stökar mindre.

Motivation
Motivation kan skapas genom delaktighet och att elevernas intressen bemöts, vilket skapar engagemang. Motivationen stärks genom att undervisningen är begriplig, meningsfull och hanterbar. Genom att växla mellan olika undervisningsformer kan man få med sig fler och öka intresset.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *