Utbildning till utbildningsledare på högskolan

Utbildningen till utbildningsledare är på 30 högskolepoäng och förkunskapskravet är att man redan är utbildad trafikskolelärare.

Alla utbildningar som administreras av högskolor är inte kostnadsfria.  Kostnaden för att gå kursen till utbildningsledare kostar ca 30 000kr men betalas normalt av företaget som man jobbar på om man anses lämplig för jobbet som utbildningsledare vid trafikskolan.

En utbildningsledare leder och organiserar det pedagogiska arbetet på en trafikskola. Viktiga uppgifter är att följa utvecklingen som sker inom trafiksäkerhetsområdet och följa nya lagar inom trafiken. Nyligen uppdaterades t.ex. reglerna kring cykelpassager och cykelöverfarter.  Utbildningsledaren har ett ansvar blir att förbättra och utveckla verksamheten och handleda trafiklärarna samt delge dessa ny information. Utbildningsledaren upprättar undervisningsplaner och ansvarar för att de läromedel som används är anpassade för utbildningen på trafikskolan.

Utbildningen till utbildningsledare jobbar utifrån ett pedagogiskt, arbetsrättsligt och trafiksäkerhetsfokus. Trafikskolans pedagogiska verksamhet går igenom på individ-, grupp- och organisationsnivå. Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och självstudier.

Läs mer på utbildningsledare.se

Utbildningen är godkänd både i Sverige & Norge

Efter genomförd och godkänd utbildning till utbildningsledare blir man  behörig att  verka som utbildningsledare vid trafikskolor i både Sverige och Norge.  Man ansöker om behörighet hos transportstyrelsen och kostnaden för att ansöka om att bli godkänd som utbildningsledare är 3 200 kr

 

Snittlönen för utbildningsledare är 28,200 kr med en medianlön på 27,800 kr  men kan variera mellan 23,000 och 33 000kr beroende på erfarenhet och framförallt geografisk belägenhet.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *