Två nya karriärsteg för lärare

 

Två nya karriärsteg införs för lärare – förstelärare och lektor. 

”Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare som i allt väsentligt ska fortsätta undervisa, men också kunna coacha kollegor, arbeta med att förbättra undervisning, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande”, skriver regeringen i ett pressmedelande 24 september 2012.

Lektorer måste ha lägst licentiatexamen i ett ämne och ska utöver undervisning bland annat kunna bedriva forskning som gynnar undervisningen.

Ca 10 000 lärare beräknas på så vis kunna göra karriär inom sitt yrke. Reformen gäller grundskolan, gymnasiet och motsvarade skolformer.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) ska lägga fram ett lagförslag våren 2013 och de nya karriärstegen kan införas från höstterminen 2013. Pengarna tillförs etappvis för att vara i full kraft från 2016.

Pengarna är öronmärkta till att höja lönerna för förstelärare och lektorer. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *