Category: pedagogik

Utmärkt undervisning

utmärkt undervisning  Sju riktningsgivare för utmärkt undervisning: 1. Samlande uppdragsvision och lärandeanpassade förutsättningar 2. Kommunicerad syftes och målrelatering 3. Kraftfull kunskapsförankring 4. Successiv fördjupning 5. Lärandestödjande struktur och samspel 6. Anpassad lärandekontext 7. Lärande bedömning Elevresultat beror till stor del på lärarens kompetens. Läraren behöver ha både ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper d.v.s. läraren måste ha


De nio (sju + två) intelligenserna enligt Gardner

Howard Gardner – Multipla intelligenser Howard Gardner introducerade sin teori om multipla intelligenser 1983 Hans bok “Frames of mind – The Theory of Multiple Intelligences” fick ett stort genomslag när den kom ut. Gardner menade att en mer individcentrerad skola, där eleverna skulle få sina olika intelligensprofiler tillgodosedda, också skulle leda till en effektivare utbildning.


Skolloggen

På skolloggen, en webblogg om skolan i Sverige,  kommer du hitta information om aktuella förhållanden och händelser i skolan.  Jag som driver skolloggen är född 1976 och har lång erfarenhet av den svenska skolan från flera perspektiv. Jag har själv gått 9 år i svensk grundskola och 3 år gymnasium. 1 termin på svensk folkhögskola och