De nio (sju + två) intelligenserna enligt Gardner

Howard Gardner – Multipla intelligenser Howard Gardner introducerade sin teori om multipla intelligenser 1983 Hans bok “Frames of mind – The Theory of Multiple Intelligences” fick ett stort genomslag när den kom ut. Gardner menade att en mer individcentrerad skola, där eleverna skulle få sina olika intelligensprofiler tillgodosedda, också skulle leda till en effektivare utbildning.


Skärminspelning

Det finns flera program som kan användas för att spela in skärmbilder. jing ( http://www.techsmith.com/jing.html ) screencast http://www.screencast.com/ screen-cast-o-matic ( http://www.screencast-o-matic.com/ )


Liveröstningar från åhörarna med mentimeter

På sidan mentimeter.com kan man skapa frågor till publiken som de besvarar från en dator, surfplatta eller mobil med internetuppkoppling genom att gå in på http://www.vot.rs och ange frågans kod. Fungerar bra att använda i undervisning lika väl som föreläsningar


Sponsrad video – Brist på lärare – då vikarierar kändisar

Då det är lärarbrist i Sverige fick några svenska kändisar uppdraget att vikariera i ett antal gymnasieklasser runt om i Sverige. Filmerna med dessa lektionerna är nu offentliggjorda. Bland vikarierna ser vi Filip Hammar vars lektion mynnar ut i en debatt om läraryrket.  Filip Hammar har tidigare berört ämnet vilken påverkan lärare har på sina


Lagstiftning som styr skolan

Skollagstiftning med skollagen 2010 innehållande skolförordningen och gymnasieförordningen. Läroplaner satta av regeringen. Kursplaner och ämnesplaner från kursverket. Det som var nytt i skollagen 2010 var att… …samma regler skulle gälla för fristående och offentliga skolor. …alla elever har rätt att utvecklas utifrån sin förmåga. …Individuellt program ersätts med med introduktionsprogram. :..Alla elever ska tillförsäkras en


Skolans styrning och samhällets uppdrag

Samhällets grundläggande uppdrag är produktion och reproduktion. Enligt skollagens första kapitel ska… …alla oberoende av geografisk hemvist och, sociala och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. vidare ska… …utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var


Den viktigaste faktorn för att lyckas i skolan

Enligt en studie gjord av Hattie 2008 är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas i skolan en kompetent lärare. Men läraren har inte en avgörande roll utan andra faktorer tillsammans kan ha en större betydelse. Det som avgör är vad läraren vet, kan och gör. Läraren bör vara instruktiv, påverkande, omhändertagande, engagerad i undervisningen


RUT ger uppsving för läxhjälpsföretag

Sedan början av 2013 får man göra rutavdrag för läxhjälp och under 2013 har både utbudet och efterfrågan ökat kraftigt. Ledande inom läxhjälp nationellt är My academy, studdybuddy, smartstudies och upgrades etc och det finns även många lokala aktörer. Svårigheten som företagen har är att få en kritisk massa av användare och utbildare för att


Skolans uppdrag

Skolans uppdrag enligt läroplanen för grundskolan Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut­veckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning


Utbildning för alla med Mooc (Massive open online courses)

Internet och webben har inte bara ändrat vårt sätt att kommunicera utan också förändrat tillgången till information och utbildning radikalt. Fortfarande så är det den traditionella skolan som räknas men webben svämmar över av undervisningsmaterial som ofta är både bättre och mer inspirerande än traditionell undervisning vid grundskolor och universitet. Utmaningen ligger istället i att