Var får man fotografera egentligen

Här får du fota – och här får du inte fotografera – Enkelt uttryckt får man fotografera överallt på allmän plats. Men man får inte fotagrafera skyddsobjekt, i domstolar och på privat mark där det råder fotoförbud, det vill säga där någon annan har bestämmanderätt satt upp fotoförbud t.ex. biografer, gallerior och skolor. Även sjukhus


Gratis öppna föreläsningar utbildningar och kurser online

Nu behöver du inte vara antagen till ett topprankat universitet för att ta del av högkvalitativ utbilding och föreläsningar. På olika plattformar erbjuds gratis föreläsningar och utbildningar från olika toppuniversitet runt om i världen att ta del av gratis online. På edx finns kurser från kända universitet som Harvard, MIT, UC Berkeley, Tsinghua University, The


Att välja studieort

Kurser och deras kvalitet Det första man ska fundera över när man väljer studieort är naturligtvis vilken kurs eller utbildning man vill läsa, var den finns och vilket universitet eller högskola som verkar ha den utbildning som passar bäst. Men ofta kan utbildningen finnas på flera orter och verka likvärdig, så då finns det många


Dags att söka till universitet och högskolor

Den 15 / 4 är sista ordinarie ansökningsdagen till höstens kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Om det finns platser kvar kan man söka enstaka utbildningar även efter det datumet men urvalet minskar väsentligt och om man vill komma in på någon konkurrensutsatt utbildning eller vill ha så stort urval som möjligt är


Odling på schemat

Många barn växer upp i städer utan att få en inblick i hur maten vi äter tillverkas, produceras och odlas. En del har inte sett var potatisen, tomaterna eller vetet kommer ifrån. Men det finns projekt för att ändra på det. Tidgare ärvdes kunskapen om att odla och tillreda maten från generation till generation och


Utbildning i datorprogram

Fler och fler arbetsuppgifter kräver inte bara handhavande av datorer utan ävan att man kan hantera olika datorprogram och ibland t.o.m. databaser.  Ett företag kan spara mycket pengar om medarbetarna kan hantera programmen snabbt och effektivt eftersom arbetsuppgifterna kan utföras snabbare. Den som försöker ändra i filer eller databaser utan att kunna hantera programmet eller


Utbildning till utbildningsledare på högskolan

Utbildningen till utbildningsledare är på 30 högskolepoäng och förkunskapskravet är att man redan är utbildad trafikskolelärare. Alla utbildningar som administreras av högskolor är inte kostnadsfria.  Kostnaden för att gå kursen till utbildningsledare kostar ca 30 000kr men betalas normalt av företaget som man jobbar på om man anses lämplig för jobbet som utbildningsledare vid trafikskolan.


Teorier om barns lärande. Konstruktivism enligt Piaget och Sociokulturell teori enligt Vygotskij

Teorier om barns lärande. Konstruktivism enligt Piaget och Sociokulturell teori enligt Vygotskij   Konstruktivism Betoningen inom konstruktivismen ligger på det som händer med individens mentala strukturer under inlärningen. Inlärningen är en individuell angelägenhet som utspelar sig i huvudet på den som lär. Lärandet befinner sig mellan individen och omvärlden. Den schweiziske filosofen och psykologen Jean


De nio (sju + två) intelligenserna enligt Gardner

Howard Gardner – Multipla intelligenser Howard Gardner introducerade sin teori om multipla intelligenser 1983 Hans bok “Frames of mind – The Theory of Multiple Intelligences” fick ett stort genomslag när den kom ut. Gardner menade att en mer individcentrerad skola, där eleverna skulle få sina olika intelligensprofiler tillgodosedda, också skulle leda till en effektivare utbildning.


Skärminspelning

Det finns flera program som kan användas för att spela in skärmbilder. jing ( http://www.techsmith.com/jing.html ) screencast http://www.screencast.com/ screen-cast-o-matic ( http://www.screencast-o-matic.com/ )